ИМАШ ЛИ НУЖДА ОТ КОУЧИНГ?

Клиентите ми търсят коучинг по най-разнообразни теми: реализиране на лични, творчески, бизнес проекти; преминаване през житейска или професионална промяна; излизане от състояние на застой; изграждане на полезни навици или умения; правене на важни избори и взимане на решения; професионално и личностно развитие; изграждане на значима връзка.

Общото във всички случаи е, че хората, които се обръщат към коуч са осъзнали, че имат властта и способността да направят нещо повече с живота си – да си поставят цели и да ги постигат. Да учат и да разрешават сложни проблеми. Да се развиват и израстват като личности. Да преодоляват препятствия, да се възстановяват след кризи. Да изграждат живота, за който мечтаят.

За тях коучингът е побутване, което ги задвижва и ги зарежда с мотивация и посвещение, катализатор, който активира потенциала им.

Помисли си за живота, който искаш да живееш. Коя е следващата ти значима цел? Кои са проектите, за които се вълнуваш? В коя област искаш да израстваш? Кое ти дава смисъл и страст в живота? Каква личностна трансформация искаш да преживееш? Какъв принос искаш да имаш за доброто на другите и на обществото?

Има едно смесено чувство, което сигурно ти е познато. Вярваш, че ти предстои да постигнеш вълнуващи неща в живота. Но това все не се случва и остава някъде в бъдещето. Не знаеш откъде да започнеш. Ако ти е познато това усещане, може би коучингът е подходящото „побутване“ за теб в този момент.

АЗ ЛИ СЪМ ПОДХОДЯЩИЯТ ЗА ТЕБ КОУЧ?

За да бъде ефективен коучингът, е важно клиентът и коучът да си паснат. Коучинг отношенията са свързани с доверие, откритост, директна и честна комуникация, автентичност, чувство за сигурност и подкрепа.

И за теб и за мен е важно да разберем, дали си пасваме и дали ще можем да си партнираме ефективно в постигането на твоите цели. Ето защо преди ангажирането в коучинг взаимоотношения, предлагам две срещи, които са напълно безплатни.

  • Първата среща е опознавателна и разяснителна – около 30-40 мин.
  • Втората среща е безплатна коучинг сесия, в която можеш да работиш по твоя цел, тема и да видиш как работи коучинга – до 50 мин.

След тези срещи и ти и аз решаваме дали ще можем да работим ефективно заедно и сключваме споразумение за предстоящия коучинг процес.

Сертификати